s2caubes2002 6/26/2023 1:29:36 AM

Câu hỏi:
Thưa bác sĩ, bệnh ung thư có yếu tố di truyền không ? Nếu có thì thường ở những bệnh ung thư nào? Làm cách nào để phòng ngừa các bệnh này? (Minh Quân, Cà Mau)

Câu Hỏi Liên Quan