hongdao368 6/26/2023 1:32:39 AM

Tiêm vắc-xin phòng ngừa ung thư cổ tử cung

Người đang mang thai có được tiêm vắc-xin phòng ngừa ung thư cổ tử cung không? (Thu Huyền,Hậu Giang)